Alexander Sikora

10 listopada 2012

Łowicz – rekomendacja

21 lutego 2012

Sieradz przykładem oryginalnej strategii promocji

[Fragment artykułu: R.Piesiewicza, „Strategie promocji: jak grać, żeby wygrać”, z pisma Wspólnota.] Sieradz leży wprawdzie w centrum Polski, ale z dala od szlaków turystycznych, nie wyróżnia się szczególnie ani w kraju, ani w regionie. To prawdziwe wyzwanie dla firmy, która podjęła się stworzenia strategii promocji. Zwraca uwagę fakt powołania w urzędzie Zespołu Marki Sieradz. To dobre posunięcie, gdyż strategia promocji miasta ma charakter interdyscyplinarny, więc powołanie takiego gremium zapewnia wszechstronne i rzetelne podejście. A w każdym razie sprawdzi się lepiej niż doraźnie zorganizowane przez agencję reklamową warsztaty z udziałem pracowników urzędu. Dokument zawiera bardzo gruntowną analizę potencjału miasta. Bardzo przejrzysty jest podział na biznes i inwestycje, atrakcyjność zamieszkania, atrakcyjność środowiska naturalnego i turystyki oraz kulturę i tradycję. W tych dziedzinach […]
19 grudnia 2011

Branding wewnętrzny – internal branding

Internal branding (nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim, może używajmy: branding wewnętrzny) odnosi się do pracowników firmy. Ma on na celu doprowadzenie do faktycznego funkcjonowania pracowników w ramach określonej koncepcji marki, tzn. spełnianie w codziennej praktyce jej obietnicy, respektowanie jej osobowości oraz budowanie jej kultury. Branding wewnętrzny powinien doprowadzić do sytuacji, w której firma / marka faktycznie mówi jednym głosem i w codziennym działaniu realizuje DNA marki.  
9 grudnia 2011

Osobowość marki

Osobowość marki to koncepcja analityczna, która zawiera charakterystyki wymiarów marki, zarówno jasno uchwytnych, jak też – w pewnym stopniu – nienamacalnych. Wymiary te opisuje się porównując markę do osobowości człowieka. Można więc mówić o czynnikach na które składa się dwanaście wymiarów psychologicznych zorganizowanych w czterech obszarach: emocjonalność vs racjonalność oraz ekstrawertyczność vs introwertyczność. Osobowość marki stanowi o jej unikalności. Jest ona niezbędnym elementem przy konstruowaniu doświadczania marki oraz zachowania marki. Współcześnie koncepcję osobowości marki zastępuje koncepcja DNA marki.
8 października 2011

„Latarnie morskie” – Branding terytorialny 21 wieku

Znaczenie i modele marki terytorialnej w czasach obecnych. Cz.1. Zajmuję się praktycznym budowaniem marek terytorialnych już blisko dziesięć lat. Interesuję się także teoriami i wiedzą, jaka dotyczy tej gałęzi marketingu. Mam zatem spojrzenie zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Napisałem ten artykuł z nadzieją na upowszechnianie wiedzy o brandingu terytorialnym i sposobie rozumienia marki terytorialnej jako wieloaspektowego fenomenu, mającego ogromny wpływ na rozwój dzisiejszych miast i regionów. Wielu zgodnie z trendami światowymi sądzi nawet, że budowanie unikalnej marki miejsca jest w 21 wieku najważniejszym zadaniem nie tylko osób odpowiedzialnych za promocje gmin, miast i powiatów, ale także najwyższych władz: prezydentów, burmistrzów, wójtów. Tak czy inaczej, obowiązujące w Polsce „standardy” budowania marki / promocji terytoriów pozostawiają jeszcze ogromną przestrzeń do […]
20 września 2011

Rozszerzanie marki

  Rozszerzanie marki może przyjąć dwie formy: brand leveraging (proponuję polską nazwę: rozciąganie marki) –  dodawanie, w ramach danej kategorii, nowych produktów, które różnią się nieznacznie. Np. wprowadzenie nowych produktów nowej klasy, np. premium, economy itp. brand extension (tu można stosować zasadniczą nazwę: rozszerzanie marki) – obejmowanie nowych kategorii produktowych, których marka dotychczas nie obsługiwała. Np. Hortex dodał do oferty mrożonek – soki.
20 września 2011

Marka

Istnieje wiele określeń czym jest marka. My ukuliśmy następujące określenie: MARKA jest obietnicą satysfakcji – płynącej z wyróżniających: korzyści funkcjonalnych, wynikających z atrybutów marki korzyści emocjonalnych, czyli pozytywnych emocji, płynących z użytkowania (atrybutów) marki lub uczestnictwa w uniwersum marki korzyści symbolicznych, związanych z ekspresją tożsamości użytkownika marki. Na tym poziomie marka reprezentuje określone wartości i określony styl życia. Sam ich wybór stanowi deklarację statusu jej użytkownika oraz element jego autoidentyfikacji. korzyści doznaniowych, płynących z odbierania przez użytkowników marki ekscytujących doświadczeń i emocji płynących z uczestnictwa w (zmysłowym) uniwersum marki Branding jest procesem ciągłego redefiniowania tej obietnicy oraz techniką zarządczą prowadzącą do realizacji korzyści z nią związanych – w unikalny sposób, co prowadzi do ponad przeciętnej rentowności biznesu, kształtowanego przez markę.
9 września 2011

Marka jest obietnicą…

Nasza definicja marki: MARKA jest obietnicą satysfakcji: korzyści funkcjonalnych  statusu, przynależności, czyli autoidentyfikacji ekscytujących doświadczeń i emocji  Branding jest procesem ciągłego redefiniowania tej obietnicy oraz techniką zarządczą prowadzącą do spełniania jej w unikalny sposób ! . Jak to rozumieć?  Marka już dawno przestała być tylko znakiem trwałości i dobrej jakości. Tak mogło być w świecie, w którym było setki razy mniej produktów oraz kilka naprawdę masowych kanałów promocji (najczęściej kilka ogólnodostępnych kanałów TV oraz parę masowych gazet i magazynów). Ale ten świat już nie istnieje. Dlatego marki przeszły prawdziwą przemianę. Dzisiaj nie tyle gwarantują, ile uwodzą. Truizmem jest konstatacja, że żyjemy w świecie informacyjnego chaosu. Wrzawa konkurencyjna oferująca tysiące produktów za pomocą tysięcy rozkrzyczanych ofert sprawia, że racjonalny wybór stał się prawie niemożliwy […]
3 września 2011

Agencje brandingowe versus agencje reklamowe

Moja agencja działa na rynku komunikacji marketingowej już wielu lat, na podstawie autopsji widzę więc, że sporo się zmieniło w sferze budowy marek. Nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać, że marka jest znaczącym elementem każdego biznesu (no, prawie każdego). Niestety, radość z przyrostu wiedzy psuje ogromny chaos w sferze pojmowania czym jest marka, a także jak się ją „robi”. Istnieje bowiem ogromna ilość podmiotów definiujących fenomen marki z punktu widzenia (jednostronnego) aspektu, który wykorzystuje w swojej pracy. Każdy z tych podmiotów dąży przy tym do absolutyzacji swego kontekstu. Generalnie, markę „robią” agencje typu reklamowego i (pojawiające się od niedawna) agencje typu brandingowego. W artykule tym chciałbym (wstępnie choć) pokazać różnicę w praktyce robienia marki w obu podejściach, tak aby potencjalny klient […]