Oferta

Segmenty oferty branding korporacyjny:

Diagnostyka firmy, marki
Jednym z wyróżników agencji MBC jako agencji brandingowej, jest dążenie do budowy marek na silnym, gruntownie poznanym fundamencie; działanie w perspektywie długoterminowej (w przeciwieństwie np. do agencji reklamowych, które działają w perspektywie konkretnych kampanii reklamowych). Jest oczywiste zatem, że przywiązujemy do badań / audytów / analiz marki oraz jej zasobów i kapitału szczególną wagę. Bez profesjonalnej analizy fundamentów marki nie ma strategicznego brandingu. Istotą naszego analitycznego podejścia jest dążenie do uchwycenia ‘szerokiej perspektywy’ w rozumieniu tego, na czym marka się opiera. Innymi słowy, szukamy zawsze możliwej synergii między kluczowymi kompetencjami, którymi dysponuje firma a zasobami, którym nadaje markę oraz oczekiwaniami klientów na danych rynkach. Marka polega na organizacji doświadczeń klientów – musi istnieć precyzyjny mechanizm, który w sposób stały te doświadczenia wyzwala, aby marka mogła być silna.

Audyt marki korporacyjnej

Audyt marki korporacyjnej

Raport przedstawiający sytuację zastaną firmy \ marki. Diagnozujemy: czy marka zachowuje wyróżniki, bazową obietnicę, kapitały (brand equity)? Jaka jest bazowa sytuacja problemowa?
Audyt komunikacji

Audyt komunikacji

Raport przedstawiający wyniki analizy dotyczącej kanałów, narzędzi i treści, w kontekście marki korporacyjnej.

Audyt tożsamości wizualnej marki

Audyt tożsamości wizualnej marki

Raport przedstawiający wyniki całościowej oceny systemu wizualnego marki i sposobu jego użytkowania.
Audyt zachowań ludzi marki

Audyt zachowań ludzi marki

Raport dotyczący postaw i zachowań kluczowych pracowników w kontekście założeń marki oraz jej systemu obsługi klientów.

Audyt architektury marek

Draft przedstawiający analizę funkcjonowania portfela marek, sub-marek, nazw, oznaczeń, linii produktowych, a także ich postrzeganie, funkcje itp.

Audyt i analiza pozycji marki

Draft przedstawiający wyniki audytu dot. faktycznie wykorzystywanych wyróżników i ich wpływ na pozycje marki wobec konkurencji

Audyt doświadczeń marki

Draft tworzony na potrzeby strategii marki doznaniowej. Tworzymy matrycę ekspresji zmysłowych we wszystkich miejscach styku z marką.

Analiza trendów

Draft dot. osadzenia marki w aktualnych trendach rozwojowych, konsumenckich, dla kategorii, w której marka funkcjonuje. Tworzymy także rekomendacje powiązania z nowymi trendami.

Napisz do nas w sprawie oferty dot. diagnozy twojej marki
Strategia marki
Bez wątpienia najbardziej znaczącym dzisiaj typem marki jest marka korporacyjna. Najważniejszą jej cechą jest złożoność. Praktycznie cała działalność firmy może na nią wpływać. Jej odbiorcami nie są wyłącznie klienci końcowi (jak w przypadku marki produktowej), ale ogromne grono interesariuszy. Mają oni zróżnicowane oczekiwania wobec firmy, a także rozbieżne interesy komunikacyjne. Trzeba pamiętać, że powodów mijania się oczekiwań właścicieli marki i jej odbiorców jest wiele. Dlatego też budując markę korporacyjną musimy wykazać się duża wiedzą, ogromną precyzją i ostrożnością, aby wszystkie te konteksty marki zostały odzwierciedlone w jej wielowątkowej strukturze.

Strategia marki korporacyjnej

Strategia marki korporacyjnej

Kompleksowy raport definiujący wszystkie wymiary integralnej marki korporacyjnej. W istocie tworzymy nowy model biznesowy dot. marki korporacyjnej obejmującej kluczowe wymiary działania firmy.
Strategia marki doznaniowej

Strategia marki doznaniowej

Kompleksowy raport definiujący zasady wdrożenia innowacyjnej marki opartej na wszystkich zmysłach i przyjaznym środowisku sprzedaży. Szczególnie polecana markom opartym na modelu usługowym.

System nazewniczy

Draft w zakresie namingu, czyli struktury nazw marki.

DNA marki

Draft w zakresie istoty (rdzenia) marki. Operujemy innowacyjną metodologią DNA marki, która zastępuje dotychczasową koncepcje USP marki.

Architektura marki

Draft dotyczący portfela marek. Tworzymy relacje miedzy poszczególnymi markami, submarkami, produktami, liniami itp.

Uniwersum marki

Draft w zakresie przejawiania marki we wszystkich jej miejscach styku z klientami \ interesariuszami.
Napisz do nas w sprawie oferty dot. strategii dla twojej marki
Komunikacja marki
Dobra strategia komunikacji jest wciąż zaniedbywanym elementem kreacji marki, daje ona mocne podstawy do zrządzania marką. Jej właściciele nie są zdani na kolejne, bardziej lub mniej, przypadkowe pomysły, ale uzyskują jasne fundamenty definiujące jakie działania komunikacyjne są zgodne z istotą marki, a jakie nie. Na podstawie tego będzie można precyzyjnie definiować bieżące zadania komunikacyjne: np. budować briefy dla agencji wykonawczych, sprawdzać ich działania w oparciu o jasne kryteria. Pozwoli to – w ostatecznych rozrachunku – budować lojalność klientów wobec marki poprzez precyzyjnie zaplanowane działania.Tylko to pozwoli jej odbiorcom w pełni ją rozumieć i mocno się z nią utożsamiać (co jest miarą jej realnego kapitału).

Oferujemy także planowanie konkretnych kampanii komunikacyjnych na użytek różnych doraźnych projektów (zob. taktyka kampanii). Tego typu plany często wykonują agencje wykonawcze: reklamowe, public relations, interaktywne i inne. Robią to jednak, najczęściej, przez pryzmat narzędzi komunikacyjnych, którymi się zajmują. Nasze podejście jest inne. 1. mamy podejście strategiczne – patrzymy na rdzeń marki lub istotę kampanii, i 2. planujemy kampanię ze względu na jej głęboki sens komunikacyjny, a nie konieczność wykonania takich, czy innych mediów i nośników. Prezentujemy, przy tym, zawsze podejście zintegrowane – planując kampanię możliwie jak najbardziej kreatywnie, co często oznacza także znacznie bardziej oszczędnie.

Strategia komunikacji marki

Strategia komunikacji marki

Raport definiujący zasady przełożenia strategii marki na długookresowe reguły wykorzystania kanałów i narzędzi komunikacji marki z rynkiem.
Taktyka komunikacji marki \ projektu

Taktyka komunikacji marki \ projektu

Raport tworzący konkretną kampanię komunikacyjną dla marki \ dowolnego projektu. Zawiera idee kampanii, dobór kanałów, konstanse styl wizualny itp.

Napisz do nas w sprawie oferty dot. komunikowania twojej marki
Zarządzanie marką
Zarządzanie marką to temat wielomodułowy. W naszym podejściu oznacza faktyczne wdrażanie, wypracowanych w poprzednich segmentach, założeń strategicznych: jej pozycjonowania (DNA marki), jej unikalnej tożsamości w odniesieniu do całego uniwersum marki. Wchodzą w rachubę procesy jej implementacji, projektowania, rozszerzania na nowe sfery, a czasami jej rebrandingu. W zależności od charakteru marki będzie to oznaczało zawsze co innego. Zgodnie z najnowszymi trendami brandingowymi sensem zarządzania marką jest budowa możliwie jak najściślejszej więzi między marką a jej odbiorcami; więzi nie tylko na podstawie jej rozumienia, ale jeszcze bardziej na podstawie: doświadczania jej, podzielania wspólnych z nią wartości oraz powiązań emocjonalnych. Stosujemy to podejście w nowatorskim programie budowy zaangażowania w świat marki (brand engagement). Istnieje bardzo wiele wymiarów zarządzania marką. Dlatego prezentowane poniżej produkty będziemy systematycznie rozszerzać. W razie szczegółowych potrzeb - prosimy o przesłanie zapytania.

Koncepcja kreatywna kampanii marki

Koncepcja kreatywna kampanii marki

Raport określający szczegółowe zasady kampanii wprowadzającej markę na rynek (brand launching). Zawiera kreację konstansów komunikacyjnych i wizualnych, a także wszelkie dane marketingowe.
Program rebrandingu

Program rebrandingu

Raport określający nie tylko nowe założenia strategiczne dla firmy \ marki, ale także taktykę przeprowadzenia zmian we wszystkich sferach, które obejmuje marka

Internal branding

Internal branding

Raport określający zasady funkcjonowania brandingu wewnętrznego. Przedstawia on zasady łączenia koncepcji marki z codzienną praktyką pracowników mających wpływ na tworzenie marki. Może się wiązać z cyklem szkoleń i warsztatów.
Brand engagement

Brand engagement

Raport określający zasady tworzenia głębokich relacji marki z klientami, w oparciu o stały strumień ekspresji zmysłowych, mediów społecznościowych, na bazie najnowszych trendów. Produkt innowacyjny.
Napisz do nas w sprawie oferty dot. zarządzania twoją marką

Forma oferty:

Nasza oferta może mieć kilka form realizacji, ze względu na wagę problemów oraz zaawansowanie metodologiczne:
MAXI - kompleksowa budowa rebranding marki
Jest to najbardziej kompleksowy typ podejścia do budowy marki, czy innych problemów brandingowych. Ma on następujące cechy:

 • stosujemy pełną metodologię budowy marki: wszystkie procedury i etapy - metodologia Brand Maker (TM) - poniżej zagadnienia oznaczone dużymi ikonami
 • sami dokonujemy wnikliwej diagnozy wyzwań i problemów - działania audytowe, warsztaty strategiczne
 • przedstawiamy rozwiązania wraz z szerokim kontekstem działania konkurencji, branży
 • produktem jest profesjonalny raport strategii
MIDI - konsulting wybranych segmentów
Jest to wyspecjalizowany typ podejścia do rozwiązywania konkretnych problemów brandingowych. Ma on następujące cechy:

 • stosujemy metodologię budowy marki metodologia Brand Maker (TM)w określonym zakresie, module - poniżej zagadnienia oznaczone małymi ikonami
 • diagnoza problemu na podstawie wskazań właściciela marki - konsultacje strategiczne
 • przedstawiamy rozwiązania konkretnego problemu
 • produktem jest syntetycznydraft strategii
MINI - konsulting bieżących problemów
Przewidujemy także wyspecjalizowany typ podejścia do rozwiązywania konkretnych problemów funkcjonowania marki w trybie konsultacji online, na podstawie zapytania pisemnego. Ma on następujące cechy:

 • przedmiotem konsultingu mogą być doraźne aspekty funkcjonowania marki \ firmy
 • państwo pisemnie przedstawiacie nam swój problem wraz z diagnozą sytuacji
 • my przedstawiamy rozwiązania tego problemu w formie debaty on-line oraz krótkiego draftu zawierającego listę działań do zastosowania
 • przewidujemy także inne formy konsultingowe: warsztaty, szkolenia, team coaching'i - zob. [...........]