Fundacja „Krzyżowa” – zarządzanie marką

PROBLEM

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest bardzo znaną organizacją publiczną, która została założona w wyniku historycznego porozumienia podpisanego przez Rząd Tadeusza Mazowieckiego i Helmuta Kohla. Pracują w niej międzynarodowi specjaliści od komunikacji międzykulturowej. W 2004 roku wizerunek fundacji był jednak nieostry, wiele osób myliło ją z innymi polsko-niemieckimi inicjatywami. Zarząd fundacji zwrócił się do nas o pomoc w uporządkowania wizerunku fundacji i rozpoczęcia budowy marki.

ROZWIĄZANIE

Ze względu na społeczny charakter organizacji postanowiliśmy zbudować podstawy marki fundacji w oparciu o dialog wewnątrz organizacji, zarówno z partnerami polskimi, jak i niemieckimi. W pierwszej fazie przeprowadziliśmy obszerne badanie wizerunku zastanego organizacji: znajomości marki, świadomości marki, źródeł wiedzy o marce, jakości komunikacji i innych elementów wizerunku zastanego. Następnie prowadziliśmy serię warsztatów z różnymi kręgami pracowników i wolontariuszy fundacji. Warsztaty dotyczyły rożnych tematów: podstaw wizerunku marki w odniesieniu do jej zadań statutowych, tożsamości marki fundacji, komunikacji – do wewnątrz i na zewnątrz. W wyniku tego powstał draft strategii marki fundacji wraz ze strategią jej komunikowania. Następnie prze ok. rok czasu doradzaliśmy zarządowi fundacji w rożnych sprawach związanych z aplikacją założeń strategii do codziennej praktyki komunikacyjnej. Fundacja jest do dzisiaj wspaniałym przykładem organizacji społecznej łączącej jasno sprecyzowana misję z ofertą o charakterze biznesowym (szkolenia, warsztaty, międzynarodowe spotkania i wymiany młodzieży).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *