Istnieje wiele określeń czym jest marka. My ukuliśmy następujące określenie:

MARKA jest obietnicą satysfakcji – płynącej z wyróżniających:

  • korzyści funkcjonalnych, wynikających z atrybutów marki
  • korzyści emocjonalnych, czyli pozytywnych emocji, płynących z użytkowania (atrybutów) marki lub uczestnictwa w uniwersum marki
  • korzyści symbolicznych, związanych z ekspresją tożsamości użytkownika marki. Na tym poziomie marka reprezentuje określone wartości i określony styl życia. Sam ich wybór stanowi deklarację statusu jej użytkownika oraz element jego autoidentyfikacji.
  • korzyści doznaniowych, płynących z odbierania przez użytkowników marki ekscytujących doświadczeń i emocji płynących z uczestnictwa w (zmysłowym) uniwersum marki

Branding jest procesem ciągłego redefiniowania tej obietnicy oraz techniką zarządczą prowadzącą do realizacji korzyści z nią związanych – w unikalny sposób, co prowadzi do ponad przeciętnej rentowności biznesu, kształtowanego przez markę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>