Rozszerzanie marki może przyjąć dwie formy:

  • brand leveraging (proponuję polską nazwę: rozciąganie marki) –  dodawanie, w ramach danej kategorii, nowych produktów, które różnią się nieznacznie. Np. wprowadzenie nowych produktów nowej klasy, np. premium, economy itp.
  • brand extension (tu można stosować zasadniczą nazwę: rozszerzanie marki- obejmowanie nowych kategorii produktowych, których marka dotychczas nie obsługiwała. Np. Hortex dodał do oferty mrożonek – soki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>