Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Słowniczek brandingu Metamorphosis Brand Communications

Słowniczek brandingu

Nasze definicje terminów brandingowych
Czekamy na twój materiał
30 sierpnia 2011

Zarządzanie marką

Zarządzanie marką to działalność polegająca na dbaniu o to, aby realne funkcjonowanie marki (jej przekaz, jej tożsamość, jej ekspresje budujące doświadczenia) było zgodne z założeniami strategicznymi oraz projektami (design).  Profesjonalne zarządzanie marką buduje jej wartość oraz jej kapitał. W praktyce zarządzanie marką z brandingowego punktu widzenia polega na integracji wielu sfer promocji. Zarządzający marką (=brander) / agencja strategicznego brandingu integruje działania agencji marketingowych, reklamowych, public relations, eventowych dbając o to, aby najgłębszy rdzeń / istota marki oraz jej tożsamość możliwie jak najdokładniej przejawiały się w codziennych realiach funkcjonowania marki. Na poziomie firmy natomiast, gdy marka stanowi kluczowy element modelu biznesowego, zarządzanie marką staje się centralnym elementem strategii zarządczej: zajmować się nim powinni menedżerowie najwyższego szczebla. Tylko oni bowiem mogą sprawić, aby ‚myślenie marką’ stało się […]
30 sierpnia 2011

Doświadczenie marki

Doświadczenie marki to suma wszystkich skojarzeń poznawczych oraz doznań zmysłowo-emocjonalnych, jakie stały się udziałem odbiorcy marki dzięki jego intelektualnym, zmysłowym oraz emocjonalnym kontaktom z marką. Powinno się dążyć do tego, aby doświadczenie było: holistyczne, tzn. synergicznie łączące doznania płynące ze wszystkich zmysłów; spójne, tzn. oparte na pasujących do siebie wrażeniach płynących ze wszystkich punktów styku z marką (od namacalnych wymiarów istnienia marki, związanych z produktem, jego otoczeniem do przekazów promocyjnych).
30 sierpnia 2011

Architektura marki

Architektura marki to struktura pojęciowa marek, submarek, marek produktów, linii produktowych tego samego właściciela. Struktura ta jest uporządkowana (hierarchia) ze względu na potrzeby zarządzania i komunikacji. Wizualny aspekt AM wykorzystywany jest w projektowaniu systemu identyfikacji wizualnej. Nazywa się ją także portfolio marki. Możemy mówić o architekturze marki: monolitycznej (korporacyjnej) – gdy organizacja używa tylko jednej nazwy i jednego konstansu wizualnego. Najczęściej sama firma jest tu marką, np. PKO, Mitsubishi. wspomaganej – gdy firma posiada pewien portfel marek, ale każda z nich jest wspomagana przez nazwę grupy lub jej styl wizualny, np. Nestle, UTC. indywidualnej (samodzielnych marek) – gdy firma posiada wiele marek, które komunikowane są osobno, maja tez swój własny styl wizualny, np. Procter & Gamble, General Motors.
24 sierpnia 2011

Rebranding

Rebranding to proces tworzenia nowej tożsamości marki (nowe symbole, styl wizualny, design, nazwy lub ich kombinacje), aby wyróżnić się od konkurentów i zyskać inną pozycję marki w świadomości interesariuszy. Zmiany mogą mieć dwa typy: rebranding cząstkowy – zakłada stosunkowo niewielkie zmiany, jak np. zmianę logo, sloganu, kolorów itp. czyli zmiany o charakterze estetycznym (wartości i strategia marki pozostają niezmienne). Rebranding całościowy – to zmiany strategii marki (i co za tym idzie – zmiany tożsamości). Można mówić o rebrandingu marki produktowej i marki korporacyjnej / terytorialnej. Tę nowa tożsamość i pozycjonowanie marki trzeba intensywnie zakomunikować interesariuszom, najlepiej poprzez specjalną kampanię rebrandingową marki.
20 sierpnia 2011

Dusza marki

Dusza marki to pojęcie z zakresu brandingu doznaniowego. Samo operowanie określeniem „dusza”, a wiec czymś ulotnym, trudno uchwytnym wyraża filozofię brandingu doznaniowego mówiącą, iż oprócz cech racjonalnych, atrybutów i benefitów, silna marka musi posiadać sferę emocjonalną. Sferę tę budują wartości marki oraz świadomie określone cechy emocjonalne i zmysłowe. Innymi słowy, dusza marki wiąże ją z emocjami i przyjemnością. Sprawia ona, że klient doznaje prawdziwej satysfakcji na głębszym poziomie z uczestnictwa w uniwersum marki. W końcowym rezultacie sprawia to, że marka z duszą jest naprawdę pamiętana – ma ona swoją wyraźną pozycję w życiu jej odbiorców.
20 sierpnia 2011

Branding doznaniowy (zmysłowy)

  Branding doznaniowy (zmysłowy) jest ważnym kierunkiem rozwoju brandingu na przełomie 21 wieku. Jest odpowiedzią, z jednej strony, na potrzebę różnicowania marek (ich tożsamości), a z drugiej, coraz większej indywudualizacji oferty i bardziej osobistego ,nieformalnego kontaktu marki z klientem. Istotą modelu marki – marki doznaniowej – którym operuje branding doznaniowy są przekonania: Na ludzi bardziej oddziałują doznania zmysłowe (płynące z ich pięciu zmysłów) i rodzące się z nich emocje, niż racjonalne argumentacje. Produkty da się sprowadzić do sumy doświadczeń zmysłowych, jakie mamy w wyniku kontaktu z nimi / użytkowania ich Na tożsamość marki – oprócz samych produktów / usług – może składać się także otoczenie, w którym marka jest prezentowana. Jest to tzw. „przestrzeń usługowa” (service landscape). Może nią być przestrzeń realna, jak np. […]