branding doznaniowy

Dusza marki to pojęcie z zakresu brandingu doznaniowego. Samo operowanie określeniem „dusza”, a wiec czymś ulotnym, trudno uchwytnym wyraża filozofię brandingu doznaniowego mówiącą, iż oprócz cech racjonalnych, atrybutów i benefitów, silna marka musi posiadać sferę emocjonalną. Sferę tę budują wartości marki oraz świadomie określone cechy emocjonalne i zmysłowe. Innymi słowy, dusza marki wiąże ją z emocjami i przyjemnością. Sprawia ona, że klient doznaje prawdziwej satysfakcji na głębszym poziomie z uczestnictwa w uniwersum marki. W końcowym rezultacie sprawia to, że marka z duszą jest naprawdę pamiętana – ma ona swoją wyraźną pozycję w życiu jej odbiorców.

20 sierpnia 2011

Dusza marki

Dusza marki to pojęcie z zakresu brandingu doznaniowego. Samo operowanie określeniem „dusza”, a wiec czymś ulotnym, trudno uchwytnym wyraża filozofię brandingu doznaniowego mówiącą, iż oprócz cech racjonalnych, atrybutów i benefitów, silna marka musi posiadać sferę emocjonalną. Sferę tę budują wartości marki oraz świadomie określone cechy emocjonalne i zmysłowe. Innymi słowy, dusza marki wiąże ją z emocjami i przyjemnością. Sprawia ona, że klient doznaje prawdziwej satysfakcji na głębszym poziomie z uczestnictwa w uniwersum marki. W końcowym rezultacie sprawia to, że marka z duszą jest naprawdę pamiętana – ma ona swoją wyraźną pozycję w życiu jej odbiorców.
20 sierpnia 2011

Branding doznaniowy (zmysłowy)

  Branding doznaniowy (zmysłowy) jest ważnym kierunkiem rozwoju brandingu na przełomie 21 wieku. Jest odpowiedzią, z jednej strony, na potrzebę różnicowania marek (ich tożsamości), a z drugiej, coraz większej indywudualizacji oferty i bardziej osobistego ,nieformalnego kontaktu marki z klientem. Istotą modelu marki – marki doznaniowej – którym operuje branding doznaniowy są przekonania: Na ludzi bardziej oddziałują doznania zmysłowe (płynące z ich pięciu zmysłów) i rodzące się z nich emocje, niż racjonalne argumentacje. Produkty da się sprowadzić do sumy doświadczeń zmysłowych, jakie mamy w wyniku kontaktu z nimi / użytkowania ich Na tożsamość marki – oprócz samych produktów / usług – może składać się także otoczenie, w którym marka jest prezentowana. Jest to tzw. „przestrzeń usługowa” (service landscape). Może nią być przestrzeń realna, jak np. […]