marka zmysłowa

 

Branding doznaniowy (zmysłowy) jest ważnym kierunkiem rozwoju brandingu na przełomie 21 wieku. Jest odpowiedzią, z jednej strony, na potrzebę różnicowania marek (ich tożsamości), a z drugiej, coraz większej indywudualizacji oferty i bardziej osobistego ,nieformalnego kontaktu marki z klientem.

Istotą modelu marki – marki doznaniowej – którym operuje branding doznaniowy są przekonania:

 • Na ludzi bardziej oddziałują doznania zmysłowe (płynące z ich pięciu zmysłów) i rodzące się z nich emocje, niż racjonalne argumentacje.
 • Produkty da się sprowadzić do sumy doświadczeń zmysłowych, jakie mamy w wyniku kontaktu z nimi / użytkowania ich
 • Na tożsamość marki – oprócz samych produktów / usług – może składać się także otoczenie, w którym marka jest prezentowana. Jest to tzw. „przestrzeń usługowa” (service landscape). Może nią być przestrzeń realna, jak np. sklepy, a także wirtualna – sklepy internetowe. Przestrzeń ta nie służy już tylko sprzedawaniu dóbr i usług, ale jest miejscem tworzenia wizerunku marki. Innymi słowy, oprócz doświadczeń określonych produktów, możemy mówić także o doświadczaniu zakupów i samej konsumpcji, co także określa rozumienie (odczuwanie) marki.

Na podstawie tych przekonań możemy powiedzieć, że marka doznaniowa to marka, która:

 • Opiera swoją bogatą tożsamość na ekspresjach, które wysyła do odbiorców, a ci odbierają je za pomocą pięciu zmysłów jako wrażenia zmysłowe. Za pomocą tego mechanizmu marka dostarczana odbiorcom swoje przesłanie / istotę. Mówi się też, że występuje tu dusza marki. Wrażenia oddziałujące na poszczególne zmysły muszą się zazębiać i spójnie wywoływać określone doświadczenia. Czyli najbardziej pożądane są holistyczne doświadczenia zmysłowe, które najmocniej oddziałują – racjonalnie i emocjonalnie – na klientów.
 • Stara się dotrzeć do indywidualnego klienta (a nie do homogenicznego segmentu). Dlatego zakłada bardzo osobisty rodzaj kontaktu z klientem: dialog, interaktywność, a nawet swoistą grę (zabawę).
 • Buduje swoją tożsamość na bazie reprezentowania pożądanych przez klientów stylów życia, stylów konsumpcji, osobowości – na bazie tego inscenizuje bardzo atrakcyjne zmysłowo (tzn. spójnie oddziałujące na pięć zmysłów) przestrzenie usługowe i wydarzenia komercyjne związane z danym tematem – za pomocą których buduje w sercach i umysłach klientów swoją wyjątkową pozycję.

Budowanie marki doznaniowej oznacza wejście w złożoną analitykę funkcjonowania ludzkich zmysłów i budowania doświadczeń na bazie produktów, usług, otoczenia itp. w postaci budowania określonych strategii senorycznych. Wchodzą w rachubę:

 • sensoryczna strategia zapachowa
 • sensoryczna stratega dźwiękowa
 • sensoryczna stratega wzrokowa
 • sensoryczna stratega smakowa
 • sensoryczna stratega dotykowa

Wszelkie tzw. jakości zmysłowe, jakie odbieramy ludzkimi zmysłami (np. kolory, natężenia zapachów, kształty, faktury powierzchni, natężenia dźwięków i ich rodzaje itp.) staja się językiem marki doznaniowej.

Branding doznaniowy jest nowym potężnym narzędziem marketingowym. Zrywa on ze standardowymi modelami marketingu masowego i pozwala firmom oferować to, co klienci najbardziej kochają: ekscytujące emocje, płynące z unikalnych doświadczeń, będących wynikiem syntezy wrażeń płynących ze wszystkich zmysłów. A dodatkowo oferuje im to w sposób pomysłowy, osobisty, wciągający klienta w ekscytujące gry. Jedynie więc branding doznaniowy jest w stanie budować marki, które ludzie naprawdę kochają (lovemarks).

 

20 sierpnia 2011

Branding doznaniowy (zmysłowy)

  Branding doznaniowy (zmysłowy) jest ważnym kierunkiem rozwoju brandingu na przełomie 21 wieku. Jest odpowiedzią, z jednej strony, na potrzebę różnicowania marek (ich tożsamości), a z drugiej, coraz większej indywudualizacji oferty i bardziej osobistego ,nieformalnego kontaktu marki z klientem. Istotą modelu marki – marki doznaniowej – którym operuje branding doznaniowy są przekonania: Na ludzi bardziej oddziałują doznania zmysłowe (płynące z ich pięciu zmysłów) i rodzące się z nich emocje, niż racjonalne argumentacje. Produkty da się sprowadzić do sumy doświadczeń zmysłowych, jakie mamy w wyniku kontaktu z nimi / użytkowania ich Na tożsamość marki – oprócz samych produktów / usług – może składać się także otoczenie, w którym marka jest prezentowana. Jest to tzw. „przestrzeń usługowa” (service landscape). Może nią być przestrzeń realna, jak np. […]