strategia marki korporacyjnej

Marka korporacyjna ma dwa fundamentalne znaczenia.

  1. To marka, która wykorzystuje nazwę, symbole, a często i kulturę korporacyjną firmy do nadania tożsamości produktom.  Np. Danone, IBM, PZU. W tym kontekście marka dąży do zbudowania swojej siły.
  2. To marka samej firmy jako organizacji – jednego z podmiotów społecznych, niezależnie od jego oferty rynkowej (a w każdym razie – fakt ten pozostaje na drugim planie). W tym znaczeniu firma jest np. podmiotem działań o charakterze CSR, jest mecenasem itp.. W tym kontekście marka buduje swoją reputacje.

12 sierpnia 2011

Marka korporacyjna

Marka korporacyjna ma dwa fundamentalne znaczenia. To marka, która wykorzystuje nazwę, symbole, a często i kulturę korporacyjną firmy do nadania tożsamości produktom.  Np. Danone, IBM, PZU. W tym kontekście marka dąży do zbudowania swojej siły. To marka samej firmy jako organizacji – jednego z podmiotów społecznych, niezależnie od jego oferty rynkowej (a w każdym razie – fakt ten pozostaje na drugim planie). W tym znaczeniu firma jest np. podmiotem działań o charakterze CSR, jest mecenasem itp.. W tym kontekście marka buduje swoją reputacje.