zarządzanie marką

Zarządzanie marką to działalność polegająca na dbaniu o to, aby realne funkcjonowanie marki (jej przekaz, jej tożsamość, jej ekspresje budujące doświadczenia) było zgodne z założeniami strategicznymi oraz projektami (design).  Profesjonalne zarządzanie marką buduje jej wartość oraz jej kapitał.

W praktyce zarządzanie marką z brandingowego punktu widzenia polega na integracji wielu sfer promocji. Zarządzający marką (=brander) / agencja strategicznego brandingu integruje działania agencji marketingowych, reklamowych, public relations, eventowych dbając o to, aby najgłębszy rdzeń / istota marki oraz jej tożsamość możliwie jak najdokładniej przejawiały się w codziennych realiach funkcjonowania marki.

Na poziomie firmy natomiast, gdy marka stanowi kluczowy element modelu biznesowego, zarządzanie marką staje się centralnym elementem strategii zarządczej: zajmować się nim powinni menedżerowie najwyższego szczebla. Tylko oni bowiem mogą sprawić, aby ‚myślenie marką’ stało się obowiązującym wzorcem działania dla wszystkich działów firmy.

30 sierpnia 2011

Zarządzanie marką

Zarządzanie marką to działalność polegająca na dbaniu o to, aby realne funkcjonowanie marki (jej przekaz, jej tożsamość, jej ekspresje budujące doświadczenia) było zgodne z założeniami strategicznymi oraz projektami (design).  Profesjonalne zarządzanie marką buduje jej wartość oraz jej kapitał. W praktyce zarządzanie marką z brandingowego punktu widzenia polega na integracji wielu sfer promocji. Zarządzający marką (=brander) / agencja strategicznego brandingu integruje działania agencji marketingowych, reklamowych, public relations, eventowych dbając o to, aby najgłębszy rdzeń / istota marki oraz jej tożsamość możliwie jak najdokładniej przejawiały się w codziennych realiach funkcjonowania marki. Na poziomie firmy natomiast, gdy marka stanowi kluczowy element modelu biznesowego, zarządzanie marką staje się centralnym elementem strategii zarządczej: zajmować się nim powinni menedżerowie najwyższego szczebla. Tylko oni bowiem mogą sprawić, aby ‚myślenie marką’ stało się […]
19 sierpnia 2011

Zintegrowana komunikacja marki

  Znamy już od pewnego czasu koncepcję zintegrowanej komunikacji marketingowej (IMC). Wg. F.Kotlera polega on na tym, że „firma starannie integruje i koordynuje wiele swoich kanałów komunikacji tak, aby dostarczać swoim klientom jasnego i precyzyjnego przesłania” Natomiast JIMC określa IMC jako „zarządzanie komunikacją organizacji tak, aby budować pozytywne relacje z klientami i innymi interesariuszami – z naciskiem na rozumienie indywidualnych potrzeb, motywacji, postaw i zachowań”. To podejście wyznacza fundament integracji wysiłków komunikacyjnych w budowaniu relacji (a nie jednostronnej propagandy!) z klientami. IMC jest jednak niewystarczająca w epoce marko-centrycznej. 1. mówi tylko o spójnym przesłaniu firmy, ale nie mówi, że tym przesłaniem powinna być osobowość marki, na bazie jej unikalnego DNA, 2. integruje narzędzia komunikacji marketingowej, ale nie mówi nic o transportowaniu przez kanały […]