Wiedza

Nasze artykuły, wpisy, komentarze
Czekamy na twój materiał
24 lipca 2012

Współczesny konsument w świecie wartości

We współczesnym świecie niemalże z każdej strony jesteśmy atakowani reklamami, billboardami , czy ulotkami. Coraz trudniej przychodzi nam dokonać  racjonalnego wyboru odpowiedniego produktu spośród całej ich gamy. Konsumenci  w dobie postkapitalizmu dysponują coraz większą ilością wolnego czasu i jednocześnie stają się coraz zamożniejsi , dlatego też robiąc zakupy nie kierują się jedynie ceną, ale w coraz większym stopniu swoimi przekonaniami. Myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju, troski o lokalną społeczność, w krajach zachodnich już od jakiegoś czasu definiuje nowe podejście do biznesu, w coraz większym stopniu tendencja ta jest widoczna także w Polsce. Należy zaznaczyć, że omawiany trend jest realizowany nie tylko przy tworzeniu strategii marek biznesowych, ale także w procesie kreacji marek terytorialnych, co w Polsce nadal stanowi pewne novum. […]
21 lutego 2012

Sieradz przykładem oryginalnej strategii promocji

[Fragment artykułu: R.Piesiewicza, „Strategie promocji: jak grać, żeby wygrać”, z pisma Wspólnota.] Sieradz leży wprawdzie w centrum Polski, ale z dala od szlaków turystycznych, nie wyróżnia się szczególnie ani w kraju, ani w regionie. To prawdziwe wyzwanie dla firmy, która podjęła się stworzenia strategii promocji. Zwraca uwagę fakt powołania w urzędzie Zespołu Marki Sieradz. To dobre posunięcie, gdyż strategia promocji miasta ma charakter interdyscyplinarny, więc powołanie takiego gremium zapewnia wszechstronne i rzetelne podejście. A w każdym razie sprawdzi się lepiej niż doraźnie zorganizowane przez agencję reklamową warsztaty z udziałem pracowników urzędu. Dokument zawiera bardzo gruntowną analizę potencjału miasta. Bardzo przejrzysty jest podział na biznes i inwestycje, atrakcyjność zamieszkania, atrakcyjność środowiska naturalnego i turystyki oraz kulturę i tradycję. W tych dziedzinach […]
8 października 2011

„Latarnie morskie” – Branding terytorialny 21 wieku

Znaczenie i modele marki terytorialnej w czasach obecnych. Cz.1. Zajmuję się praktycznym budowaniem marek terytorialnych już blisko dziesięć lat. Interesuję się także teoriami i wiedzą, jaka dotyczy tej gałęzi marketingu. Mam zatem spojrzenie zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Napisałem ten artykuł z nadzieją na upowszechnianie wiedzy o brandingu terytorialnym i sposobie rozumienia marki terytorialnej jako wieloaspektowego fenomenu, mającego ogromny wpływ na rozwój dzisiejszych miast i regionów. Wielu zgodnie z trendami światowymi sądzi nawet, że budowanie unikalnej marki miejsca jest w 21 wieku najważniejszym zadaniem nie tylko osób odpowiedzialnych za promocje gmin, miast i powiatów, ale także najwyższych władz: prezydentów, burmistrzów, wójtów. Tak czy inaczej, obowiązujące w Polsce „standardy” budowania marki / promocji terytoriów pozostawiają jeszcze ogromną przestrzeń do […]
9 września 2011

Marka jest obietnicą…

Nasza definicja marki: MARKA jest obietnicą satysfakcji: korzyści funkcjonalnych  statusu, przynależności, czyli autoidentyfikacji ekscytujących doświadczeń i emocji  Branding jest procesem ciągłego redefiniowania tej obietnicy oraz techniką zarządczą prowadzącą do spełniania jej w unikalny sposób ! . Jak to rozumieć?  Marka już dawno przestała być tylko znakiem trwałości i dobrej jakości. Tak mogło być w świecie, w którym było setki razy mniej produktów oraz kilka naprawdę masowych kanałów promocji (najczęściej kilka ogólnodostępnych kanałów TV oraz parę masowych gazet i magazynów). Ale ten świat już nie istnieje. Dlatego marki przeszły prawdziwą przemianę. Dzisiaj nie tyle gwarantują, ile uwodzą. Truizmem jest konstatacja, że żyjemy w świecie informacyjnego chaosu. Wrzawa konkurencyjna oferująca tysiące produktów za pomocą tysięcy rozkrzyczanych ofert sprawia, że racjonalny wybór stał się prawie niemożliwy […]
3 września 2011

Agencje brandingowe versus agencje reklamowe

Moja agencja działa na rynku komunikacji marketingowej już wielu lat, na podstawie autopsji widzę więc, że sporo się zmieniło w sferze budowy marek. Nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać, że marka jest znaczącym elementem każdego biznesu (no, prawie każdego). Niestety, radość z przyrostu wiedzy psuje ogromny chaos w sferze pojmowania czym jest marka, a także jak się ją „robi”. Istnieje bowiem ogromna ilość podmiotów definiujących fenomen marki z punktu widzenia (jednostronnego) aspektu, który wykorzystuje w swojej pracy. Każdy z tych podmiotów dąży przy tym do absolutyzacji swego kontekstu. Generalnie, markę „robią” agencje typu reklamowego i (pojawiające się od niedawna) agencje typu brandingowego. W artykule tym chciałbym (wstępnie choć) pokazać różnicę w praktyce robienia marki w obu podejściach, tak aby potencjalny klient […]