Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /domains/metamorphosis.com.pl/public_html/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Wiedza - Metamorphosis Brand Communications

Wiedza

Nasze artykuły, wpisy, komentarze
Czekamy na twój materiał
25 sierpnia 2011

Legionowo.Porusza!

Miasto aktywne, prozdrowotne, lansujące trend ruchu dla zdrowia, a przy tym wspierające tworzenie wspólnot lokalnych – to główne założenia strategii marki Legionowo na lata 2011 – 2016. Strategię zaprezentowano oficjalnie w miniony poniedziałek. . Legionowo to szybko rozwijające się, dynamiczne miasto, będące częścią dużego organizmu – aglomeracji warszawskiej. Mimo, że położone w bezpośredniej bliskości stolicy, dzięki dużej ilości lasów, parków, kameralnej zabudowy – pozostało miastem o przyjaznym do codziennego życia klimacie. Legionowo to również dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna oraz poprawiające, jakość życia mieszkańców inwestycje samorządowe. Jednym słowem, Legionowo to miasto, w którym żyje się dobrze, w którym chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy. Legionowo nie chce jednak zatrzymywać się w rozwoju i udoskonalaniu warunków życia swoich mieszkańców. Wyrazem tej postawy jest […]
10 sierpnia 2011

Wyróżnianie marki przez jej DNA

DNA (distinctiveness, novelty, attributes) marki jest sposobem wyróżniania (pozycjonowania) silnych marek – jest nową koncepcją dla brandingu 21 wieku. Dawny model wyróżniania marek np. za pomocą samych tylko tzw. punktów wyróżniania, czyli dodawania cech w ramach danej kategorii (punktów parytetu) (np. motocykl mający dwie lampy, gdy inne mają tylko jedną) jest już mało skuteczny. Ten model był dobry w dawnych czasach, gdy marka miała być przede wszystkim symbolem jakości. Dzisiaj, marka – chociaż zawiera w sobie komponent jakości – znacznie bardziej jest symbolem identyfikacji konsumentów, a nawet dostarczycielem unikalnych doznań (opartych nie tylko o funkcjonalne cech produktów / usług). Dlatego własnie te komponenty: distinctiveness, novelty, attributes muszą być brane pod uwagę przy wyróżnianiu / pozycjonowaniu marek. Razem tworzą one unikalną obietnice marki. Rozważmy sprawę bliżej. Marka musi być […]
1 sierpnia 2011

Case study marki Puławy

W sierpniu 2008 roku agencja Metamorphosis rozpoczęła współpracę z kolejnym polskim miastem – Puławami. Zakres prac objął opracowanie strategii promocji. Po początkowych badaniach i dyskusji w gronie zespołu marki zdecydowano rozłożyć prace na dwa etapy – pierwszy, którego wynikiem miało być stworzenie podstaw promocji miasta i opracowanie jego marki parasolowej oraz drugi, który poświęcony był zaprojektowaniu narzędzi wdrażania wykreowanej marki głównej w poszczególnych segmentach działania miasta. Segmenty te pokrywać się miały ze standardowo określanymi grupami docelowymi promocji każdego miasta – mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi i inwestorami zewnętrznymi oraz turystami. Ostatnim etapem kreacji marki Puławy stało się stworzenie systemu identyfikacji wizualnej miasta wraz z nowym logo i wieloma różnego typu wzorcami zarówno druków urzędowych, jak i materiałów promocyjnych. W ten sposób miasto zyskały kompleksowo […]
1 sierpnia 2011

Case study marki turystycznej sieradza Open Hair

1. W zeszłym roku agencja Metamorphosis Brand Communications opracowała w sposób kompleksowy markę Sieradz. Jej założenia zawarte zostały w „Strategii promocji miasta” oraz księdze identyfikacji wizualnej, w której zdefiniowano system wizualny dla nowego logo miasta.  Zgodnie z założeniami strategii głównym instrumentem budowy wizerunku Sieradza ma być marka turystyczna Open Hair. Agencja Metamorphosis właśnie opracowała logo tej marki i aktualnie pracuje nad jej systemem wizualnym (projektami nośników i materiałów promocyjnych). Równolegle UM Sieradza przystąpił do wdrażania marki głównie poprzez zorganizowanie jednego z jej produktów promocyjnych – Sieradz Open Hair Festival. Punktem wyjścia dla stworzenia marki Open Hair była koncepcji marki Sieradz. Powstała ona w oparciu o unikalny zestaw wartości miasta i jego zasoby, które jak do tej pory nie były wystarczająco silnie eksponowane. Doprowadziło to do określenia […]
1 sierpnia 2011

Wywiad z Alexandrem Sikorą – budowa marki Sieradz

. – Jak ocenia Pana obecny stan działań promocyjnych polskich miast? Aleksander Sikora: Od kilku lat obserwujemy stały wzrost świadomości polskich samorządów co do konieczności przygotowywania profesjonalnych koncepcji ich promocji. Wynika to niewątpliwie z wzrastającej konkurencji między miastami i stąd potrzeby wyróżnienia się spośród  tysięcy podobnych jednostek samorządowych, ale również stwarzania szans na ich rozwój. Dobra promocja zawsze będzie działała na korzyść miasta i jego mieszkańców, chociażby poprzez wyeksponowanie często niedocenianych, czy niezauważanych silnych stron danej jednostki. Obecnie wydaje się, że jest to już powszechnie akceptowany fakt, czego dowodem są coraz bardziej intensywne prace naprawdę wielu miast w całym kraju nad własnymi i unikalnymi strategiami promocji. Pracując w tej branży mamy możliwość obserwowania, iż w całej Polsce wzrasta ta świadomość – wiele […]